Consultancy t.b.v. het verbeteren van leefbaarheid in wijken en buurten. Hoe en met wie werk je samen aan een resultaatgerichte strategie.

Bevorderen van functionele betrokkenheid van bewoners bij ontwerp, realisatie, onderhoud en behoud van leefbaarheid.

Het adviseren en ondersteunen bij (EU-) subsidietrajecten. EU subsidie is niet weggelegd voor volkshuisvesting, maar wel voor uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, integratie en sociaal-economische ondersteuning. Sinds 2000 (en ook nu nog) werken wij regelmatig aan grootschalige internationale projecten en zorgen ervoor dat ze tot een goed einde worden gebracht.

Wonen met zorg

In samenwerking met Consultancy Zorg Giersbergen

Langer verantwoord thuis blijven wonen met zorg deskundigheid op het gebied van gedrag- en geheugenproblemen. Gecertificeerd op dit gebied door ENPP-Böhm Duitsland en Oostenrijk. Kennis van vernieuwende samenwerking in de zorg. Zie ook ons partnership met Consultancy Zorg Giersbergen.

Onze organisatie heeft reeds een jarenlange goede reputatie in het kader van het organiseren en begeleiden van professionele studiereizen op het gebied van wonen en zorg in Europa en de VS.

Fonds Rémy is een privaat initiatief van Becx&vanLoon, dat opkomt voor de (rechts-)positie van jeugdigen en volwassenen, die vanwege een ongevraagde achterstand of beperking en bij een tekort aan relevante ondersteuning, achtergesteld en geïsoleerd raden. Het Fonds functioneert op gronden van de internationale rechten van de mens en van het kind.